Google+ Youtube Instagram

Vaňa Freedom

obrázok
Vychutnajte si pocit slobody s voľne stojacou vaňou Freedom. Symetrický tvar vane s príjemným sklonom na oboch stranách podporuje relaxáciu. Odtok umiestnený uprostred vám umožní vychutnať si kúpeľ osamote alebo s vašim milovaným. Vaňa Freedom v puristickom modernom dizajne ovládne priestor, ale zároveň je schopná sa podriadiť harmónii väčšieho dizajnového celku. Ochotne prevezme funkciu solitéru uprostred kúpeľne a zároveň je ideálna aj k umiestneniu k vymurovanej priečke, ktorá poslúži ako príjemná odkladacia plocha. V ponuke je v premyslenom sete s voľne stojacou batériou zabudovateľnou do podlahy, s ktorou určite nespravíte krok vedľa.