SPRCHOVÉ KÚTY A DVERE
 BRILLIANT
 - BSKK4, BSRV4, BSDPS
 - BSD3
 - BSD2

165 €
144 €
126 €
 WALK-IN
 - všetky výrobky tejto série

165 €
 SMARTLINE
 - SMSKK4, SMSRV4, SMSD2 + SMPS
 - SMSD2

165 €
126 €
 MATRIX
 - všetky výrobky tejto série

144 €
 10°
 - všetky výrobky tejto série

144 €
 CHROME
 - CSD1, CSD2, CSDL2
 - CSKK4, CRV2 + CRV2, CRV2 + CPS

126 €
165 €
 NEXTY
 - NSKK3
 - NDOP, NPSS

144 €
126 €
 PIVOT
 - PSKK3
 - PDOP, PPS

144 €
126 €
 BLIX, BLIX SLIM
 - všetky výrobky tejto série

144 €
 SUPERNOVA
 - všetky výrobky tejto série

126 €
SPRCHOVÉ VANIČKY
 - PU, EX bez obkladu, PP, PAN, LA na podpory, Galaxy Pro + Base 105 €
VANE
 - vane inštalované na vaňovú podporu - určené na obmurovku
 - vane inštalované na vaňovú podporu - s čelným a/alebo bočným panelom/-mi
 - všetky voľne stojace (solitérne) vane
126 €
144 €
126 €
VAŇOVÉ ZÁSTENY
 - všetky druhy 105 €
UMÝVADLÁ
 - všetky druhy 105 €
SANITÁRNA KERAMIKA
 - všetky typy WC a bidetov 105 €
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
 - skrinky pod umývadlo
 - ostatné závesné skrinky a zrkadlá
105 €
54 €
VODOVODNÉ BATÉRIE
 - nástenné, voľne stojacie a umývadlové batérie
 - vaňové batérie na okraj vane a vaňové stojacie batérie
24 €
75 €
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
 - všetky druhy 24 €

Platnosť cenníka od 01. 10. 2022.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

CENNÍK SERVISNÝCH VÝKONOV

ZAMERANIE PRIESTORU PRE VÝROBOK
- zameranie priestoru pre bežný výrobok *
- zameranie priestoru pre atypický výrobok *
20 €
40 €
SERVISNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE
2. technici
1. technik
použitý montážny materiál
demontáž pôvodných výrobkov
50 €/hod.
40 €/hod.
podľa cenníka
40 €/ks
CESTOVNÉ NÁKLADY A MANIPULÁCIA
- do cieľa nachádzajúceho sa do 30 km (vrátane) od sídla spoločnosti - paušál
- do cieľa nachádzajúceho sa nad 30 km od sídla spoločnosti - kilometrová sadzba
- presun väčších výrobkov na poschodie (sprchové kúty, sprchové vaničky, umývadlá, kúpeľňový nábytok a vane)
18 €
0,60 €/km
5 €/posch./ks

Platnosť cenníka od 01. 10. 2022.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
* Cestovné náklady nie sú účtované.

Na stiahnutie:

Cenník servisných a montážnych prác (PDF 89 kB)