Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Montáž zadarmo, servis

Objednávka od 1500 € s DPH - doprava servisných technikov po SR, montáž aj doprava výrobku zadarmo.

Sme presvedčení, že úžitkovú hodnotu výrobku, jeho funkčnosť a vašu spokojnosť s ním možno zásadným spôsobom ovplyvniť odbornou a profesionálnou montážou a záručným aj pozáručným servisom.
Odbornú montáž je možné si objednať, pričom bude účtovaná podľa platného cenníka servisných a montážnych prác.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, kontaktujte nás prostredníctvom:

Montáž zahŕňa:

  • Kontrolu stavebnej pripravenosti alebo podmienok na inštaláciu
  • Vybalenie výrobku, likvidáciu obalu
  • Inštaláciu výrobku na určené miesto
  • Napojenie na odpad a pripravený prívod vody cez pripravené roháčky
  • Utesnenie výrobku silikónom alebo krycími lištami v styku so stenou podľa montážneho návodu
  • Kontrola funkčnosti výrobku, potvrdenie záručného listu
  • Inštruktáž k užívaniu výrobku

Montáž nezahŕňa:

  • Spotrebovaný inštalačný materiál, ktorý nebol predmetom objednávky (silikón, tesniace lišty, flexibilné tlakové hadice, napojenie na odpad,...)
  • Práce, ktoré nie sú spojené s inštaláciou výrobku (vŕtanie otvoru pre stojankovú vodovodnú batériu, práce spojené so sprístupnením miesta na montáž,...)
  • Dopravu servisných technikov (účtované podľa vzdialenosti podľa platného cenníka dodávateľa dostupného na vyžiadanie)