Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Kúpeľňové centrum RAVAK

Kúpeľňové centrum RAVAK:
DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o.
Einsteinova 11
851 01  Bratislava

Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00
Sobota, nedeľa: zatvorené
V prípade záujmu sa s Vami radi stretneme aj v inom termíne po predchádzajúcej dohode na dole uvedených telefónnych číslach.


Obchodná kancelária:
Tel.: +421 2 / 444 550 01
Mobil: 0911 737 774
E-mail: obchod@ravak.sk

Reklamácie a servis:
Mobil: 0911/ 411 118
E-mail: reklamacie@ravak.sk

IČO: 34119663
DIČ: 2020400261
IČ DPH: SK2020400261
Zápis v registri: Obchodný register vedený Okr. súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.103184/B
V mene ktorého koná: Ing. Mária Tomaschová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu: 4251603656/0200, IBAN: SK05 0200 0000 0042 5160 3656
 

RAVAK Slovakia


Zväčšiť mapu