Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Servis

Záruka výrobkov RAVAK

Kupujúci spotrebiteľ má zo zákona nárok na 2-ročnú záručnú dobu na nákup výrobkov RAVAK. Záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, uvedeného v ZÁROČNOM LISTE ako dátum predaja, alebo od uvedenia výrobku do prevádzky certifikovaným subjektom (pokiaľ bude prevedený do troch dní od prevzatia).
Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

Výrobky RAVAK spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu,
preto vám na vybrané druhy tovaru poskytujeme úplne
ZADARMO PREDĹŽENÚ ZÁRUKU!

Vane

Na všetky vane poskytujeme záruku 10 rokov. Podmienkou záruky je použitie originálnej podpory (nožičiek) RAVAK pre daný typ vane v súlade s montážnym návodom.
Na vybrané vaňové odtokové komplety poskytujeme záruku 3 roky.

Sprchové kúty a sprchové dvere 

Na všetky sprchové kúty a dvere poskytujeme záruku 5 rokov (platné od 1.1.2019). Na spotrebný tovar (tesniace lišty, magnetky a okapničky) sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota.
Na technické riešenie AntiBlock (posuvný systém zatvárania a otvárania dverí) poskytujeme na základe otestovanej minimálnej životnosti 1 000 000 otvorení, záruku 10 rokov.

Sprchové vaničky

Na sprchové vaničky z liateho mramoru poskytujeme záruku 5 rokov (platné od 1.1.2017).
Na vaničkové sifóny poskytujeme záruku 3 roky.

Sprchové sedadlá

Na všetky sprchové sedadlá Chrome a OVO II poskytujeme záruku 10 rokov (platné od 1.6.2020).

Odtokové žľaby a vpuste

Na nerezové odtokové žľaby (resp. na pevne zabudované časti) poskytujeme záruku 25 rokov. Na vymeniteľné časti nerezového odtokového žľabu sa vzťahuje záruka 3 roky.
Na plastový odtokový žľab a podlahovú vpusť poskytujeme záruku 6 rokovNa vymeniteľné časti sa vzťahuje záruka 3 roky.

Umývadlá

Na všetky umývadlá a umývadielka poskytujeme záruku 5 rokov (platné od 1.3.2021). Na príslušenstvo k umývadlám (pileta a sifón) poskytujeme záruku 3 roky.

Kúpeľňový nábytok

Na všetok kúpeľňový nábytok poskytujeme záruku 5 rokov (platné od 1.1.2017).

Vodovodné batérie

Na všetky vodovodné batérie* poskytujeme predĺženú záruku 5 rokov.  Na základné teleso pre podomietkové batérie R-box poskytujeme predĺženú záruku 10 rokov .
Na kúpeľňové doplnky poskytujeme predĺženú záruku 5 rokov. Päťročná záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo k batériám, kde platí zákonná záruka 24 mesiacov.

*Podmienkou platnosti predĺženej záruky pre vodovodné batérie je použitie ochranných sitiek na vstupe vody do batérie na zachytenie nečistôt z potrubia a použitie filtračného zariadenia vody na vstupe do bytu/domu min. 200 μm. Odporúčaná maximálna prevádzková teplota na vstupe do vodovodnej batérie je 65 °C. Odporúčaný maximálny prevádzkový tlak na vstupe batérie je 0,5 MPa.

WC a bidety

Na WC a bidety poskytujeme záruku 10 rokov (platné od 1.1.2019). Na príslušenstvo k sanitárnej technike (sedátka a ovládacie tlačidlá) sa vzťahuje záruka 3 roky.

WC moduly

Na WC moduly a bidetový modul (resp. na pevne zabudované časti) poskytujeme záruku 10 rokov. Na vymeniteľné časti modulov sa vzťahuje záruka 3 roky.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • závady, vzniknuté neodbornou inštaláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi uvedenými v montážnom návode a stavebnej pripravenosti
  • závady, vzniknuté nesprávnym používaním alebo údržbou
  • opotrebovanie výrobku nad rámec bežného používania
  • mechanické a iné poškodenie výrobku v rámci neočakávaných situácií (napr. požiar)
  • závady, vzniknuté používaním výrobku mimo priestoru kúpeľne v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach (napr. v saunovej miestnosti, exteriéru, atď.)
  • vady, na ktoré bol kupujúci vopred písomne upozornený a na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Chybou tovaru nie sú vlastnosti použitého materiálu prípustné záväznou normou

Viac informácií nájdete v sekcii Reklamácia alebo v Obchodných podmienkach.

Záručný list

Záručný list a doklad o kúpe výrobku (príp. jeho odbornej inštalácii) starostlivo uschovajte po celú dobu platnosti záruky.
Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná spolu s tovarom a tiež na e-mail po doručení tovaru).
Záručný list Vám radi potvrdíme v našich predajniach alebo u predajcu, a to po predložení daňového dokladu či jeho kópie. Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky alebo okopírovanú faktúru - na adresu:

DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o.
Einsteinova 11
85101 Bratislava

Potvrdený záručný list zašleme späť na Vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

Záručný list nepotvrdzujeme okamžite, dávame Vám priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať.