Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Registrácia užívateľa

(nezapomeňte vyplnit jste-li plátci DPH)
 
:
: (při nákupu za firmu nebude uvedeno na faktuře) required
: (při nákupu za firmu nebude uvedeno na faktuře) required
: required
: required
: required
: (pre potvrdenie objednávky) required
: required
:
 

 
required
 
required
 

Ochrana osobných údajov

Vážení priatelia,

veľmi si vážime vašu dôveru a chceme vás ubezpečiť, že ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Všetky uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Odoslaním vyplneného registračného formulára dávate súhlas spoločnosti DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Einsteinová 11, 851 01 Bratislava na spracovanie vašich osobných údajov na účely vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou, a to na dobu neurčitú. Zároveň prehlasujete, že všetky údaje sú pravdivé. Tento súhlas nie je trvalý a môže byť kedykoľvek písomne formou doporučeného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou formou odvolaný.

Vašu registráciu a zasielanie informačných mailov môžete, samozrejme, kedykoľvek bez problémov zrušiť kliknutím na „zrušiť registráciu“ v chránenej zóne.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.