Youtube Instagram

Ako montovať sprchové vaničky?

Vaničky RAVAK je možné inštalovať na nožičky, zapustiť do podlahy alebo priamo nalepiť na rovnú podlahu.

Montáž sprchových vaničiek na nožičky


Montáž sprchových vaniček RAVAK na nožičky Montáž sprchových vaniček RAVAK na nožičky
1/ Rozložte podpory rovnobežne so základnou osou vaničky.* Vzdialenosť od osi odmerajte podľa typu vaničky a vyznačte na zosilnené dno 4 otvory.

* Os vaničky je spojnicou medzi protiľahlými rohmi (rohová vanička) alebo medzi rohom a stredom oblúku vaničky (štvrťkruhové vaničky).
2/ V označených miestach vyvŕtajte 4 otvory Ø 3 mm. POZOR - vŕtajte do hĺbky 10 mm tak, aby ste nepoškodili dno vaničky! Pripevnite nosník k vaničke. Rovnakým spôsobom primontujte aj druhý nosník.
Montáž sprchových vaniček RAVAK na nožičky Montáž sprchových vaniček RAVAK na nožičky
3/ Postavte vaničku na nožičky. Otáčaním nožičiek upravte vaničku podľa vodováhy. Na stenu vyznačte výšku hornej hrany vaničky, 100 mm od rohu vyznačte osi príchytiek. 4/ Na osi, 50 mm pod hranou vaničky, označte a vyvŕtajte otvory Ø 8mm, vložte hmoždinky a pripevnite plastové príchytky. Do horných ozubov naneste silikónový tmel RAVAK a vaničku zaveste. Dotiahnite a skompletizujte sifón.

Montáž sprchových vaničiek na podlahu


Montáž sprchových vaniček RAVAK na podlahu Montáž sprchových vaniček RAVAK na podlahu
1/ V podlahe musí byť vytvorený priestor na sifón a odpad. Podklad pod vaničkou musí byť pevný, napr. dlažba, alebo betón, a odizolovaný. 2/ Vaničku položte provizórne na určené miesto a na podlahe vyznačte jej polohu a polohu sifónu.
Montáž sprchových vaniček RAVAK na podlahu Montáž sprchových vaniček RAVAK na podlahu
3/ Spodnú časť sifónu umiestnite na vyznačené miesto a v prípade potreby ho podložte. Sifón prepojte s odpadom. 4/ Na mieste, kam budete inštalovať vaničku, naneste na podlahu po celom povrchu vlnky silikónového tmelu RAVAK. Do tohto tmelu položte vaničku. Pripevnite hornú časť sifónu na dolnú. Vaničku rovnomerne pozatláčajte tak, aby si sadla a po obvode utesnite silikónom RAVAK.

Montáž samonosných sprchových vaničiek


Montáž samonosných sprchových vaniček RAVAK Montáž samonosných sprchových vaniček RAVAK
1/ Pripravte a odskúšajte pripojenie odtoku vaničky. Obrúste plochy zospodu vaničky ktoré sa budú dotýkať podlahy, a potom na ne naneste silikón (po obvode vaničky cca. 1 cm od vnútornej hrany nosiča). 2/ Vaničku položte do požadovanej polohy a pritlačte k podlahe tak, aby silikónový tmel dobre priľnul.
Nezabudnite vopred osadiť na steny príchytky, ktoré stabilizujú polohu vaničky, podľa montážneho návodu.
Montáž samonosných sprchových vaniček RAVAK Montáž samonosných sprchových vaniček RAVAK
3/ Vaničky typu PU sú lisované vcelku aj s panelom. Pripevnite čelný panel na polyuternánový nosič pri inštalácii
vaničiek PAN alebo PP. Pri použití typu EX môžete namiesto panela priamo na nosič jednoducho nalepiť obklad.
4/ Dotiahnite a skompletizujte sifón. Nakoniec vaničku pri obklade utesnite pomocou silikónového tmelu RAVAK Professional a špeciálnych plastových líšt, ktoré sú súčasťou sady.

Montážne návody a videomontáže k jednotlivým sprchovým vaničkám a odtokovým žľabom nájdete tu - Na stiahnutie - Sprchové vaničky.