Youtube Instagram

Doživotná záruka na vane

Odpočívajte ako nikdy predtým! Po náročnom testovacom období si už aj naša testovacia figurína môže užiť zaslúžený pokoj a pohodu. Odviedla totiž tú najlepšiu prácu.

Všetky naše vane sú nielen otestované, ale aj preverené. Na ich výrobu sme použili tie najkvalitnejšie materiály a vyrobili sme ich pomocou najmodernejších technológií. Všetko prešlo niekoľkonásobnou kontrolou, takže si s kľudom môžeme dovoliť ponúknuť vám doživotnú záruku.

Chcete sa dozvedieť viac o kvalite vaní RAVAK? Pozrite si film, ktorý sleduje výrobný proces vaní od A po Z.

 

Doživotná záruka

Doživotnú záruku na vaňu poskytne firma RAVAK tomu kupujúcemu, ktorý vaňu kúpi a riadne zaplatí v období do 30.09.2023 a následne sa do 60 dní od zakúpenia zaregistruje v Registračnom formulári uvedenom nižšie. V rámci tejto doživotnej záruky bude kupujúcemu vaňa opravená, alebo v prípade výskytu neopraviteľnej vady vymenená, a to po celú dobu života kupujúceho, bez ohľadu na počet uplatnených nárokov na odstránenie vady počas platnosti Doživotnej záruky.

Kupujúci

Kupujúcim, ktorý si môže uplatniť Doživotnú záruku na výrobok, môže byť iba fyzická osoba. Doživotná záruka trvá po dobu života kupujúceho. Doživotná záruka zaniká zmenou vlastníctva kúpeného výrobku z kupujúceho na tretiu osobu.

Riešenie reklamácie

V prípade, že výrobok, na ktorý si kupujúci uplatňuje Doživotnú záruku, už výrobca prestal vyrábať, bude po dohode s kupujúcim výrobok vymenený za výrobok, ktorý sa najviac zhoduje s kúpenou vaňou. Cenový rozdiel vzniknutý v prípade, že nový-vymenený výrobok je drahší ako výrobok pôvodný, na ktorý sa Doživotná záruka vzťahuje, hradí kupujúci. Prípadné dodatočné náklady spojené s inštaláciou nového výrobku hradí kupujúci. Za dodatočné náklady spojené s inštaláciou sú považované najmä náklady na dopravu, inštalačný materiál a prácu servisných technikov spoločnosti RAVAK. Náklady na prípadné stavebné a murárske práce hradí kupujúci. Doživotnú záruku na výrobok kupujúci uplatní v spoločnosti RAVAK Slovakia spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava.

Záručná doba platná pre Doživotnú záruku

Doživotná záruka začína trvať odo dňa zaregistrovania zakúpenej vane kupujúcim na stranke www.ravak.sk (pokiaľ bude registrácia prevedená do 60 dní od kúpy výrobku).

Podmienky uplatnenia Doživotnej záruky na vane RAVAK

Doživotná záruka na akrylátové vane RAVAK sa vzťahuje iba na:

 • kupujúcich, ktorí kúpu vane zaregistrovali na internetových stránkach www.ravak.sk
 • nové (nepoužité) vane zakúpené u predajcov alebo e-shopoch predávajúcich výrobky Ravak, alebo nové (nepoužité) vane zakúpené v Kúpeľňovom centre RAVAK na Einsteinovej 11, Bratislava
 • na vaňu bez ďalšieho príslušenstva, ako napríklad vaňové odtokové komplety, panely, podpora vane, ...
 • vane montované podľa inštrukcií uvedených v montážnom návode RAVAK
 • vane inštalované na originálnej podpore RAVAK
 • vane udržiavané a čistené spôsobom doporučeným výrobcom uvedené v montážnom návode, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom
 • vady materiálu a výrobnej vady

Doživotná záruka na akrylátové vane RAVAK sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté neodbornou inštaláciou výrobku (inštalácia vykonaná v rozpore s pokynmi uvedenými v montážnom návode a stavebnej pripravenosti)
 • vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku alebo jeho nesprávnou údržbou, ako napríklad kúpanie zvierat
 • opotrebovania výrobku vzniknuté jeho obvyklým užívaním
 • mechanické poškodenia výrobku
 • opravy výrobku prebrusovaním alebo tmelením nad rámec Doživotnej záruky
 • vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci (napr. požiar, zemetrasenie a iné živelné pohromy)
 • vady vzniknuté užívaním výrobku mimo priestoru kúpeľne v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach (napr. v exteriéri apod.)
 • výrobky kúpené vo výpredaji RAVAK

Ak zákazník nesplní všetky podmienky (uvedené vyššie) na poskytnutie Doživotnej záruky, je kupujúcemu poskytovaná predĺžená záruka resp. štandardná zákonná lehota definovaná v záručnom liste.

Kúpiť vaňu na oficiálnom eshopu RAVAK.

Postup registrácie

Vážený zákazník,

ďakujeme za nákup akrylovej vane RAVAK (ďalej len „vaňa“ alebo „výrobok“). Výrobca RAVAK a.s. poskytuje na tento výrobok Doživotnú záruku pri naplnení ďalej uvedených podmienok.

Doživotná záruka vznikne len v prípade, že kupujúci zaregistruje výrobok v nišie uvedenom formulári v dobe 60 dní od jeho zakúpenia a využitá môže byť vždy len vtedy, pokiaľ kupujúci pri uplatnení Doživotnej záruky predloží platný predajný doklad, vzťahujúce sa k výrobku.

Často kladené otázky

Ako poznám, na ktoré vane doživotná záruka platí?
Je to jednoduché, doživotná záruka platí na všetky modely vaní RAVAK.

Doživotná záruka - týka sa života vane alebo môjho?
Doživotná záruka sa viaže po dobu života prvého-zaregistrovaného majiteľa vane.

Uvažujem o kúpe vane na budúci rok, bude sa ma doživotná záruka týkať?
Nebude. Vaňu si kúpte určite do konca tohto roka. Doživotnú záruku poskytujeme na vane zakúpené do 31.12.2023.

Aké sú podmienky pre uplatnenie doživotnej záruky?
Podmienky na získanie doživotnej záruky sa nelíšia od podmienok štandardných, len s tou výnimkou, že k získaniu doživotnej záruky je potrebné sa zaregistrovať na stránke https://www.ravak.sk/sk/dozivotna-zaruka-na-vane, kde nájdete aj všetky podmienky tejto predĺženej záruky.

Kde mám prípadne doživotnú záruku uplatňovať? U predajcu?
Nie, ohľadom doživotnej záruky budete komunikovať iba s reklamačným oddelením obchodného zastúpenia na Slovensku – DC Ravak Slovakia s.r.o.

Čo konkrétne mám urobiť, keď chcem vaňu RAVAK reklamovať a splnil som podmienky pre uplatnenie doživotnej záruky?
K uplatneniu reklamácie použijete reklamačný formulár umiestnený na https://www.ravak.sk/sk/profesionalny-servis-a-reklamacie-sanitarnych-vyrobkov-ravak. Po riadnom vyplnení formulára uveďte zároveň do políčka „Popis vady, predmet reklamácie“ poznámku, že uplatňujete reklamáciu v rámci doživotnej záruky.

Musím vaňu pri reklamácii demontovať?
Vaňu rozhodne nemusíte demontovať, ani nikam posielať. Po riadnom uplatnení reklamácie Vás po predchádzajúcej telefonickej dohode navštívia technici spoločnosti RAVAK, ktorí na mieste inštalácie vane reklamáciu posúdia.

Načo mi je doživotná záruka na vaňu dobrá?
Doživotná záruka vám garantuje, že nebudete musieť zložito riešiť prípadné problémy spojené s výrobnou vadou vane po skončení bežnej záruky. Zaručí vám opravu vád alebo v prípade výskytu neopraviteľej vady jej výmenu za novú vaňu po celú dobu vášho života podľa podmienok doživotnej záruky na vaňu.

Mám novú vaňu RAVAK, ale nechce sa mi nikde registrovať a dávať svoje osobné údaje. Prídem o niečo?
Prídete o výhodnú možnosť doživotnej záruky, tzn. garancia opravy alebo výmeny počas celého vášho života. O svoje osobné údaje sa nemusíte obávať, postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR") umiestneným na https://www.ravak.sk/sk/gdpr. Údaje o kupujúcich vaní len ukladáme do našej databázy, ktorú by sme využili prípadne len pre overenie vašej totožnosti pri uplatnení záruky, popr. pre vyhodnocovanie našich marketingových stratégií. Vaše údaje sa nedostanú do rúk žiadnym tretím stranám. Ak sa rozhodnete neregistrovať, vzťahujú sa na Vás záručné podmienky uvedené v záručnom liste zakúpeného tovaru.

Kúpil som vaňu RAVAK, ale ešte ju nemám nainštalovanú. Musím sa zaregistrovať hneď, alebo mám počkať až po inštalácii?
Na registráciu vane máte dva mesiace od nákupu. Pri inštalácii si hlavne odkontrolujte, aby bola vaňa osadená podľa pokynov uvedených v priloženom montážnom návode.

V rámci riadnej registrácie je nutné, aby Kupujúci vane uviedol svoje meno, priezvisko, adresu svojho bydliska, emailovú adresu, telefónne číslo, typ vane, sériové číslo vane, dátum nákupu, názov predajcu a miesta, kde kupujúci vaňu kúpil. 

Kupujúcemu bude na jeho uvedenú emailovú adresu zaslané Potvrdenie o registrácii. Spoločnosť RAVAK a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať totožnosť osoby uplatňujúcu si Doživotnú záruku s osobou uvedenou pri registrácii na www.ravak.sk.


Registračný formulár

 - takto označené údaje sú povinné

required
  required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
required

Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa riadne zoznámil s podmienkami poskytnutia Doživotnej záruky na vane RAVAK a ďalej Prehlásením spoločnosti RAVAK a.s. o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenia subjektov údajov (ďalej len „GDPR“) umiestneným na www.ravak.sk. V súvislosti s vyplnením a odoslaním tohto formulára dochádza zo strany spoločnosti RAVAK a.s. čoby správcu ku spracovaniu osobných údajov za účelom zasielania informácií – osobné údaje poskytnuté zákazníkom na tomto registračnom formulári, tj. meno, priezvisko, adresu bydliska, emailovú adresu a telefónne číslo spoločnosti RAVAK a.s. sa spracováva podľa čl. 6 odst. 1 písm.f) GDPR pre účely priameho marketingu v súlade s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom a účinnom znení. Osobné údaje budú uložené počas doby trvania záruky. Predávanie osobných údajov spoločnosti RAVAK a.s. spolupracuje so subjektami, ktoré mu poskytujú rôzne služby (tzv.spracovatelia osobných údajov). Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi zákazníka, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností, k dosiahnutiu účelu ich spracovania, v súlade s platnými právnymi predpismi a nesmie ich použiť k inému účelu. Spoločnosť RAVAK a.s. nepredáva, neposúva a neposkytuje osobné údaje tretím stranám, jedine ak k tomu existuje právny dôvod. Spoločnosť RAVAK a.s. si vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavky zákazníka. Každý zákazník má právo na prenositeľnosť osobných údajov, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania osobných údajov, či námietku proti spracovaniu, ak by mal za to, že spracovanie nie je zákonné, prípadne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie sú uvedené v Prehlásení spoločnosti RAVAK a.s. o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučením subjektov údajov (ďalej len „GDPR“) umiestneným na www.ravak.sk.